Wij zijn een koor met leden uit verschillende kerkgemeenten, maar allemaal geloven we in God de Vader, Jezus zijn Zoon en in de Heilige geest. We hebben allemaal een passie voor zingen en muziek maken. Wij willen zingend getuigen en Gods licht doorgeven.

Wij zingen christelijke liederen in het Nederlands en Engels, zowel ballads als uptempo nummers. In al onze liederen klinkt de liefde en trouw van God door. Wij geloven dat Gods trouw ons nooit zal verlaten en daar willen wij van getuigen. Gods trouw is eeuwig en duurt van geslacht op geslacht.

In muziek komen allerlei emoties naar boven. Er is blijdschap, vreugde, dankbaarheid, maar tegelijkertijd maakt ieder mens in zijn leven perioden mee dat het moeilijk is, dat er tranen zijn en we ons soms alleen kunnen voelen. Wij weten dat wij nooit alleen zijn. De Heer zal altijd bij ons zijn en ons beschermen, troosten en kracht geven. Bij de Heer is ruimte voor alle emoties, Hij begrijpt je zonder dat je het hoeft uit te leggen.

In de bijbel staan meerdere teksten over zingen, het lied neemt dan ook een belangrijke plaats in. Wij geloven dat een lied iemand soms meer kan raken dan een gesproken woord. Wij willen met onze liederen God prijzen en eren. We bidden dat Hij door ons heen andere mensen kan aanraken en zo hun geloof in Hem kan versterken.

De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. (Psalm 34:2)